Med anledning av coronaviruset SARS-CoV-2

NY INFORMATION ANGÅENDE CORONA
21-01-03

 • På kurser och träningar är det en person per hund som gäller om inte annat anges.
 • Du behöver ta med egen handduk och vattenskål till din hund.
 • Håll avstånd till andra deltagare och instruktören hela tiden.
 • Tvätta händerna före och efter kursen/träningen. Vi har pappershanddukar på toaletterna.
 • Lyssna noga på din instruktör som ger dig instruktioner om var och när ni skall göra förflyttningar samt kursstart och kursavslut.
 • Vid teorigenomgångar hänvisas du en plats av instruktören.
 • Varje ekipage går in var och en för sig och tar sin plats innan nästa ekipage går in.
 • Handsprit står utställt i lokalerna.
 • Vi städar våra lokaler extra mycket och ofta.
 • Våra ytor utomhus och inomhus är så stora att vi alltid kan hålla flera meters avstånd.
 • Blir vi fler deltagare på Måndagsträningen (drop-in) eller på medlemsträningen (för medlemmar) och som planerats inomhus, kommer vi vara utomhus, oavsett väder.
 • Vi behöver alla hjälpas åt.

För att kunna fortsätta hålla öppet och kunna bedriva verksamhet behöver vi vara noga. För att klara denna tid, fortsätt stötta oss på alla tänkbara sätt, så att vi finns kvar, när allt det här är över. Ett jättestort tack!