Öppna Promenader

Alla är välkomna, medlemmar och icke medlemmar!

Öppna promenader finns både som regelbundet återkommande aktiviteter och som aktiviteter vid enstaka tillfällen.

OBSERVERA. Från och med 4/1 är våra öppna träningar och promenader igen Drop-in och du kan använda ditt klippkort. Vi släpper på föranmälan då vi kan hålla dessa träningar med tillräckliga avstånd, enligt FHM. I det fall en måndagsträning som skulle ske inomhus kulle få så många deltagare att tillräckligt avstånd inte kan hållas, kommer träningen flytta ut oavsett väder.

Aktiviteterna betalas med Swish, kontant eller med Klippkort, som finns att köpa hos oss.

Priser för klippkort
20´klippkort – 400 kr,
30´klippkort – 600 kr.

Instruktörsledd HUNDSLINGA

Varje onsdag 18.00-19.00
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

På Hundslingan, som leds av instruktör, promenerar vi runt i Uppsala och använder oss av stadsmiljön och tränar på en mängd olika vardagsmoment; stadga, kontakt, samarbete, störning, impulskontroll – sitta, ligga, bli passerad av främmande hund och så vidare.
Alla är välkomna oavsett nivå.

Pris: 100 kr per tillfälle och ekipage eller 4 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

hundslinga drop-in promenad

Instruktörsledd SOCIAL PROMENAD

Varje lördag 10.00-11.00

Social promenad är ett sätt för våra hundar att öva sig i att promenera bredvid andra hundar och människor. Hundarna hälsar inte, ”nosar inte av varandra” och leker inte med varandra. De övar sig alltså i att kunna gå utan att göra allt detta. Det är en trevlig form att lära sig något väldigt användbart – nämligen att inte ”behöva” göra något med varje hund man möter.

Pris: 60 kr per ekipage eller 2 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling parkeringen

Efter promenaden är kaféet öppet. Hundar är varmt välkomna men kopplade och inte lekandes med varandra.
Vill man släppa sina hundar i rastgårdarna efter promenaden går det bra och sker på varje hundägares ansvar.

social hundpromenad