Drop-in promenader

Alla är välkomna, medlemmar och icke medlemmar!

Öppna promenader (Drop-in promenader) finns både som regelbundet återkommande aktiviteter och som aktiviteter vid enstaka tillfällen. Ingen föranmälan krävs för våra promenader utan det är drop-in.

Aktiviteterna betalas med Swish, kontant eller med Klippkort, som finns att köpa hos oss.

Priser för klippkort
10´klippkort – 200 kr
20´klippkort – 350 kr,
30´klippkort – 500 kr.

Instruktörsledd HUNDSLINGA

Varje onsdag 18.00-19.00
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

På Hundslingan, som leds av instruktör, promenerar vi runt i Uppsala och använder oss av stadsmiljön och tränar på en mängd olika vardagsmoment; stadga, kontakt, samarbete, störning, impulskontroll – sitta, ligga, bli passerad av främmande hund och så vidare.
Alla är välkomna oavsett nivå.

Pris: 70 kr per tillfälle och ekipage eller 3 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling Tullhusets parkering i Uppsala

hundslinga drop-in promenad

Instruktörsledd SOCIAL PROMENAD

Varje lördag 10.00-11.00

Social promenad är ett sätt för våra hundar att öva sig i att promenera bredvid andra hundar och människor. Hundarna hälsar inte, ”nosar inte av varandra” och leker inte med varandra. De övar sig alltså i att kunna gå utan att göra allt detta. Det är en trevlig form att lära sig något väldigt användbart – nämligen att inte ”behöva” göra något med varje hund man möter.

Pris: 50 kr per ekipage eller 2 klipp med klippkort

Minimiålder: 6 månader
Samling parkeringen

Efter promenaden är kaféet öppet. Hundar är varmt välkomna men kopplade och inte lekandes med varandra.
Vill man släppa sina hundar i rastgårdarna efter promenaden går det bra och sker på varje hundägares ansvar.

social hundpromenad